Dobro došli u EKOPLANT

Ako želite da se uključite u ekološku proizvodnju ili ste već iskusni proizvođač, prerađivač ekoloških proizvoda i treba Vam pouzdano kontrolno tijelo za kontrolu i certifikaciju, kontaktirajte nas!

O nama

EKOPLANT je ovlašteno kontrolno tijelo od strane nadležnog Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske u skladu s nacionalnom Zakonskom regulativom za ekološku proizvodnju i pripadajućim pravilnicima. Također je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije a u skladu sa standardom ISO/IEC 17065:2013 ocjenjivanje sukladnosti za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga.

Organizacijska jedinica EKOPLANT  provodi postupak službenog nadzora nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sukladno temeljnim zahtjevima te postupak certificiranja sukladno temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.

Nakon što EKOPLANT  provede kontrolu, tj. nadzor proizvodnje te utvrdi da proizvođač poštuje sve zakonom propisane standarde ekološke proizvodnje, dodjeljuje Certifikat, kojim se potvrđuje da su ekološka proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju. Proizvođač označava svoje proizvode nacionalnim i europskim znakom sukladnosti, koji služe kao jamac krajnjem potrošaču da uistinu kupuje ekološki proizvod.

Ekološka poljoprivreda

odnosi se na poseban sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda. Uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, a sve u skladu s međunarodno usvojenim normama. Pritom su važni plodored i međuusjevi, biološka fiksacija dušika, primjena komposta, mehaničko uništavanje korova, zastiranje tla, povezivanje biljne i stočarske proizvodnje i sl.

Stvarni ekološki proizvod označen je „znakom ekološkog proizvoda“, što je jedinstvena propisana oznaka proizvoda koji su proizvedeni u skladu sa Zakonom i propisima donesenima na temelju njega. Osnovna je svrha ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita potrošača. U stalnom razumijevanju prirodnih procesa teži se očuvanju prirode, posebno od kemijskih preparata, teških kovina i genetički modificiranih organizama i prema drugim načelima opisanim u zakonima i pravilnicima, sve radi očuvanja prirodnih resursa i ravnoteže.