„Akreditacija je ocjena treće strane, koja se odnosi na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti.” (pojam akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17000)

EkoPlant j.d.o.o akreditirano je certifikacijsko tijelo za proizvode, prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 3677.

Prva akreditacija: 2023-02-16
Akreditacija istječe: 2026-12-28