Eko certifikat je garancija da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da  zadovoljava sve uvjete propisane direktivama EU i nacionalnim zakonima o ekološkoj proizvodnji. Certifikat jamči poštivanje ekoloških načela uzgoja, proizvodnje, prerade i pakiranja proizvoda.

Certifikat izdaju ovlaštena kontrolna tijela na temelju provedene kontrole koja je obavezna jednom godišnje.

Inspektor na dogovoreni termin dolazi u nadzor, predstavlja se i objašnjava tijek postupka ekološkog nadzora. Nadzor se provodi na temelju kontrolne liste za nadzor, a sve jedinice se pregledavaju u pratnji odgovorne osobe. Inspektor dokumentira rezultat nadzora i priprema izvješće koje daje na potpis odgovornoj osobi subjekta. Nadzorno izvješće smatra se prihvaćenim ako  u roku od 14 dana subjekt nije poslao pismeni prigovor.

Ako su ispunjeni svi zahtjevi za certifikaciju i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, izdaje se certifikat

Koraci od registracije do certifikacije

 1. Ukoliko se odlučite na bavljenje poljoprivrednim djelatnostima, prvi korak je registracija poljoprivrednog gospodarstva. Za registraciju poljoprivrednog gospodarstva potrebno je upisati se u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Poljoprivredno gospodarstvo (PG) može djelovati kao:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  • trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  • jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
  • zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  • udruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 2. Ukoliko se odlučite na bavljenje  ekološkom poljoprivredom , neophodno je  upoznati se s Zakonskom regulativom Republike Hrvatske za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, te Zakonskom regulativom Europske unije za ekološku poljoprivredu
 3. Kako bi s klasične odnosno konvencionalne poljoprivrede prešli na ekološku poljoprivredu te na taj način ušli u postupak certifikacije potrebno je obratiti se jednoj od ovlaštenih certifikacijskih kuća.
 4. Nakon odabira certifikacijske kuće zatražite prvi službeni nadzor
 5. Nakon obavljenog prvog nadzora možete se upisati u  Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
 6. S datumom obavljanja prvog nadzora započinje Vaše prijelazno razdoblje
 7. Nakon završetka prijelaznog razdoblja, dobivate pravo na označavanje Vaših proizvoda Eko znakom

Zakonska regulativa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Ovdje možete preuzeti važeće zakone i pravilnike o ekološkoj poljoprivrednoj  proizvodnji. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte.

Obrasci

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

 1. Zahtjev za službenu kontrolu i certificiranje
 2. Plan prelaska na ekološku proizvodnju
 3. Zahtjev i odobrenje za korištenje neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala
 4. Anketa o zadovoljstvu klijenat
 5. OBRAZAC 20_Evidencija EKOP
 6. OBRAZAC 21_Evidencija EKO
 7. No GMO

Pravila

Cjenik

Katalog mjera

Popis subjekata i registar Certifikata-Traces