Objavljen Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena

U Narodnim novinama broj 99/2023 od 29. kolovoza 2023. godine, objavljen je Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena.

više na: APPRRR

Traces-izdavanje certifikata

Od 1. siječnja 2023. godine certifikati svih ekoloških subjekata iz Hrvatske, država članica EU i trećih država izdaju se u sustavu TRACES, a dostupni su na sljedećoj poveznici: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index

Otvorene prijave za Zelenu medalju – nagradu za najboljeg ekoproizvođača

Drugu godinu zaredom 24sata, u partnerskoj suradnji s Kauflandom, organiziraju nagradni natječaj Zelena medalja – izbor najboljeg svježeg ili prerađenog, prehrambenog ili neprehrambenog ekoproizvoda.

Projektom Zelena medalja želimo pružiti priliku našim poljoprivrednicima, ratarima, voćarima, pčelarima, stočarima, vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zapravo svima onima koji se bave proizvodnjom hrane i pića, kozmetike i drugih neprehrambenih proizvoda na ekološki prihvatljiv način, da se probiju na domaćem, poprilično kompetentnom i zagušenom tržištu te da u konačnici pronađu svoje kupce.

Prilika koja se ne propušta

Na natječaj se mogu prijaviti proizvodi koji imaju ekocertifikat, a najbolji proizvod osvaja vrijednu nagradu: mjesto u bioasortimanu Kauflanda (ulazak minimalno jednog proizvoda dobitnika na police Kauflanda, u trajanju od 12 mjeseci, ovisno pobjednikovim kapacitetima proizvodnje) te promocijsku kampanju u izdanjima 24sata u iznosu 15.000 eura bruto medijske vrijednosti. Moguće je prijaviti više proizvoda, a nakon završetka prijava stručni će žiri odabrati deset finalista koje potom u web i print izdanjima predstavlja. Finale projekta održat će se u lipnju kad će biti proglašen dobitnik natječaja te održano svečano uručenje nagrade.

Pozivamo sve ekološke proizvođače da prijave svoje proizvode i sudjeluju u ovom natječaju kako bismo zajedno podignuli svijest o važnosti ekoproizvoda i ovog načina proizvodnje. Prijave se podnose putem obrasca na službenoj stranici projekta zelenamedalja.24sata.hr i traju do 24. travnja 2023. godine. 

U Velikoj Gorici otvoren prvi Festival ekološke poljoprivrede Zagrebačke županije

U sklopu Srednje strukovne škole Velika Gorica održan je dvodnevni “Volim eko – 1. Festival ekološke poljoprivrede Zagrebačke županije”.

Događanje, koje okuplja 29 izlagača, organizira Udruga za razvitak ekološke poljoprivrede, zaštite okoliša i ruralnog prostora uz pomoć Turističke zajednice Grada Velike Gorice i pokroviteljstvo Zagrebačke županije.

Više: FOTO: U Velikoj Gorici otvoren prvi Festival ekološke poljoprivrede Zagrebačke županije » 01Portal – Prvi u Zagrebačkoj županiji

Ekološki festival

Ekološki festival

Prvi festival ekološke poljoprivrede na kojem će sudjelovati ekološki poljoprivredni proizvođači sa svojim proizvodima održat će se 26.11 – 27.11.2022 godine u Samoboru u sportskoj dvorani. 

Festival će biti prodajno prezentacijski  što znači da i oni koji više nemaju svoje proizvode za prodaju mogu dobiti mjesto na kojem će predstaviti svoju ponudu.

Očekuje se da će na festivalu prisustvovati predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Zagrebačke županije, gradova i općina Zagrebačke županije, ugostitelja, hoteljera, trgovačkih centara kao i trgovina zdravom hranom.

Festival će trajati od 10:00 – 17:00 sati .

Zainteresirani se mogu javiti na mailzeko.udruga@gmail.com, Potrebno je poslati svoje podatke kao i popis proizvoda sa kojima će sudjelovati. Zainteresirani se mogu jave do 02.11.2022.godine.

Novi pravilnik

Donesen je novi pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

NN110/2022 23.09.2022.

Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se detaljne odredbe vezane uz upis u Upisnik ekoloških subjekata, priznavanje skupina subjekata, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, pravila proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi, odobravanje izuzeća od pravila proizvodnje, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe službenih kontrola ekološke proizvodnje i proizvoda, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog korektivnih mjera, detaljne odredbe o bazi podataka o ekološkom sjemenskom i sadnom materijalu, rokove za dostavu podataka i razmjenu informacija unutar kontrolnog sustava ekološke poljoprivrede, prikupljanje podataka o dostupnosti biljnog reprodukcijskog materijala za ekološku proizvodnju, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture, granične prijelaze za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću pratiti izmjene europskih i nacionalnih propisa, te pripremati i donositi nove propise iz ovoga područja. Ministarstvo poljoprivrede ima zadaću izvještavati nadležne EU službe i osigurati vjerodostojnost hrvatskog kontrolnog sustava ekološke proizvodnje, odnosno ovlašćuje kontrolna tijela, prati pravilno obavljanje zadaće koje su im prenesene, organizira revizije ili inspekcije kontrolnih tijela, a ako se na temelju revizije ili inspekcije utvrdi da ovlašteno tijelo ne obavlja pravilno svoje zadaće može povući dato ovlaštenje. Dio zadaća nadzora sustava obavlja nadležna poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata, a nadležnost za vođenje Upisnika ekoloških subjekata i provedbu upisa subjekata ima Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnik se donosi na temelju članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21. i 22., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9. i članka 112. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21). Donošenje je uvjetovano početkom primjene Uredbe (EU) 2018/848, a u odnosu na dosadašnji propis ovaj Pravilnik sadrži odredbe vezane uz nove aktivnosti koje se uključuju u kontrolni sustav i nove grupe proizvoda kako su propisane Uredbom (EU) 2018/848, priznavanje skupine subjekata, detaljnije propisan postupak promjene kontrolnog tijela, detaljnije propisane elemente za procjenu rizika od nesukladnosti subjekata u ekološkoj proizvodnji, kao i prilagodbu zakonske osnove iz kataloga mjera. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke proizvodnje (Narodne novine, broj 11/20).

Pravilnik možete pronaći ovdje Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (nn.hr)

Zelena medalja

Zelena medalja – izbor najboljeg ekološkog proizvoda

24sata u suradnji s partnerima organizira nagradni natječaj Zelena medalja – izbor najboljeg svježeg ili prerađenog, prehrambenog ili neprehrambenog ekološkog proizvoda. Na natječaj se mogu prijaviti proizvodi koji imaju ekološki certifikat, a najbolji proizvod osvaja nagradu: mjesto u bioasortimanu Kauflanda (ulazak minimalno jednog proizvoda pobjednika na police Kauflanda, minimalno 12 mjeseci, u regiji ili regijama, ovisno o pobjednikovim kapacitetima proizvodnje) i promocijsku kampanju u izdanjima 24sata u vrijednosti 100.000 kuna bruto medijske vrijednosti.
Prijave se podnose putem obrasca na službenoj stranici projekta zelenamedalja.24sata.hr i traju do 17. svibnja 2022. godine.
Više informacija na: https://zelenamedalja.24sata.hr/

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018.

Dana 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupila UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

Cilj Uredbe je revidirati i ojačati pravila Europske unije o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u vezi s sustavom kontrole, trgovinskim režimom i pravilima proizvodnje. Nastoje se stvoriti jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za subjekte, uskladiti i pojednostaviti pravila, poboljšati povjerenje potrošača u ekološke proizvode i u ekološki logotip EU-a.

Uredbom se širi područje primjene postojećeg zakonodavstva o proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (Uredba (EZ) br. 834/2007) da bi se obuhvatili proizvodi usko povezani s poljoprivredom kao što su pluto, sol, eterična ulja, pamuk ili vuna. Usklađuju se pravila koja se primjenjuju na subjekte u ekološkoj proizvodnji u državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a uvođenjem sustava usklađenosti. Revidiraju se pravila o ekološkoj proizvodnji stoke i uvode pravila za nove vrste kao što su kunići.

Uredbom se uvodi novi sustav skupnog certificiranja za male poljoprivrednike, čime im se olakšava prelazak na ekološku poljoprivredu. Sustav kontrole ojačan je strožim mjerama predostrožnosti i snažnijim kontrolama lanca opskrbe koje se temelje na ocjeni rizika.

Uredbu (EU) 2018/848 možete pronaći ovdje.